Despre noi

Suntem o echipă profesionistă, dedicată și muncitoare

VIPGUARD

O scurtă prezentare

 Companie ce a fost înfiinţată în anul 2002, VIPGUARD SECURITY SYSTEMS SRL a răspuns la cerinţelor pieţei interne, în concordanţă cu cererea tot mai mare de servicii specializate în domeniul securităţii private, şi creşterii alarmante a fenomenului infracţional.

   Obiectul de activitate a societăţii se axează pe:

   „Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor, transportul de bunuri, servicii de gardă de corp şi consultanta în domeniu”

   De asemeni, VIPGUARD, prin dispeceratul operativ propriu, asigura monitorizarea electronică a obiectivelor prin: camere video, butoane de panică, sisteme de alarmă, intervenind cu rapiditate, unde şi când este cazul cu echipe de intervenţie rapidă, dotate cu echipament specific.

3new
2new

  •  Paza la obiective se face cu personal calificat înarmat corespunzător cererii şi naturii obiectivului, începând cu bastoane de cauciuc, tomfe şi spray-uri paralizante, până la efectuarea serviciului de pază cu agenţi înarmaţi cu arma de foc: pistol cu gaze, pistol cu bile de cauciuc, precum şi agenţi înarmaţi cu arma cu glonţ (armament militar), acolo unde este necesar.
  •  Comunicarea între dispeceratul operativ şi agenţii din teren se realizează cu staţii portabile performante cu arie mare de acoperire, pentru a asigura o intervenţie rapidă, efectivă, asupra obiectivelor.
  •  Calificarea agenţilor de paza a VIPGUARD este asigurată de către societate prin cursuri de calificare şi reconversie profesională atestate de către Poliţie şi Ministerul Muncii. În acest sens societatea asigura infrastructura de curs, materialul, sala de curs şi personalul didactic autorizat.
  •  VIPGUARD are implementat şi menţine sistemul de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului: SR EN ISO 9001: 2001/ELOT EN ISO 9001: 2001, având certificatul cu nr. 1127 C/2007.
MISIUNEA NOASTRA

Suntem agili, confidențiali și instruiți

VIPGUARD, prin dispeceratul operativ propriu, asigură monitorizarea electronică a obiectivelor prin: camere video, butoane de panică, sisteme de alarmă

 
service1

AGENȚI BINE ATRENAȚI

service2

PRODUSE DE CALITATE

service3

ASIGURAM SECURITATE 24/7