LICENȚĂ

DE FUNCȚIONARE

2067/05.08.2010

Pentru societatea Vipguard Security Sistems srl : Instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției. 

licentaVSS2016
2licentaVipguard20172020

LICENȚĂ

DE FUNCȚIONARE

0587/28.06.2005

Pentru societatea Vipguard Security Sistems srl :
> Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și consultanță
> Servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori, precum și consultanță
> Servicii de protecție personală specializatî și consultanță

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE

ISO 9001 din 12.03.2015

Pentru societatea Vipguard Security Sistems srl : recunoașterea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu cerințele ISO9001:2008

ISO9001
ISO27001

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE

ISO 27001 din 12.03.2015

Pentru societatea Vipguard Security Sistems srl : recunoașterea Sistemului de Management al Securității Informației în conformitate cu cerințele ISO27001:2013

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE

Nr. R064400 a mărcii VIPGUARD

Pentru societatea Vipguard Security Sistems srl : acordat în temeiul Legii nr. 84/1998 privind mărcileși indicațiile geografice (republicată), pentru marca 064400/21.10.2004

 
CERTIFICATOSIM