Prezentare

 

S

Societatea Vipguard a fost înfiinţată în anul 2002 ca răspuns la cerinţele pieţei interne, în concordanţă cu cererea tot mai mare de servicii specializate în domeniul securităţii private şi creşterii alarmante a fenomenului infracţional.

 

Obiectul de activitate al societăţii se axează pe:

 

''Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor, transportul de bunuri, servicii de gardă de corp şi consultanţă în domeniu''

 

De asemeni, VIPGUARD, prin dispeceratul operativ propriu, asigură monitorizarea electronică a obiectivelor prin: camere video, butoane de panică, sisteme de alarmă, intervenind cu rapiditate, unde şi când este cazul, cu echipe de intervenţie rapidă, dotate cu echipament specific.

Paza la obiective se face cu personal calificat înarmat corespunzător cererii şi naturii obiectivului, începând cu bastoane de cauciuc, tomfe şi spray-uri paralizante, până la efectuarea serviciului de pază cu agenţi înarmaţi cu armă de foc: pistol cu gaze, pistol cu bile de cauciuc, precum şi agenţi înarmaţi cu armă cu glonţ (armament militar), acolo unde este necesar.

Comunicarea între dispeceratul operativ şi agenţii din teren se realizează cu staţii portabile performante, cu arie mare de acoperire, pentru a asigura o intervenţie rapidă, efectivă, asupra obiectivelor.

Calificarea agenţilor de pază a VIPGUARD este asigurată de către societate prin cursuri de calificare şi reconversie profesională atestate de către Poliţie şi Ministerul Muncii. În acest sens societatea asigură infrastructura de curs, materialul, sala de curs şi personalul didactic autorizat.

VIPGUARD  are implementat şi menţine sistemul de management al calităţii în conformitate cu  cerinţele standardului:

 

SR EN ISO 9001 : 2001 / ELOT EN ISO 9001 : 2001, având certificatul cu nr. 1127 C /2007 .Echipa

  PAGINA IN COSNTRUCTIE!